Se suspenda folosirea cardului de sanatate | Toti romanii vor fi tratati si vor beneficia de medicamente

Serviciile medicale si medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 si a complicatiilor acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei, pe toata perioada starii de urgenta, potrivit unei decizii a Guvernuui.

Astfel, potrivit CNAS, pe perioada starii de urgenta, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultatii la distanta, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu incadrarea intr-un numar maxim de 8 consultatii/ora.

De asemenea, in vederea asigurarii managementului pacientilor simptomatici de catre medicii de familie si medicii de specialitate din specialitatile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada starii de urgenta, pacientii beneficiaza de consultatii, inclusiv la distanta, pentru orice manifestari clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul Romaniei, chiar daca nu sunt asigurate.

„Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultatiile medicale la distanta in fisa pacientului si in registrul de consultatii, dupa caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care acestea au fost efectuate, si va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescriptiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica. Medicul de familie poate emite prescriptie medicala, in continuare, pentru pacientii cu boli cronice cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere – si pentru medicamentele care pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau prescrise de catre medicii specialisti”, se precizeaza in hotararea de guvern.

Pentru pacientii cu boli cronice cu schema stabila de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicala fara a mai fi necesara o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fara a mai fi necesara reinnoirea scrisorii medicale initiale.

„Pentru emiterea prescriptiei medicale se pot acorda consultatii la distanta in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private. Medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala in ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de iesire din spital, cu exceptia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de pana la 30 de zile. Detalierea modalitatii de prescriere va fi stabilita prin norme. Se prelungeste cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialitati clinice si a biletelor de trimitere pentru specialitati paraclinice, a recomandarii medicale pentru dispozitive medicale si a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT”, mai transmite CNAS.

Totodata, pe perioada starii de urgenta se suspenda obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate si a documentelor inlocuitoare ale acestuia.

Etichete: cardul de sanatate, servicii medicale, medicamente tratament pacient, stare de urgenta, cnas, covid-19

Adresati o INTREBARE/ Trimiteti un RASPUNS

Atentie, discutiile online nu inlocuiesc consultul de specialitate! Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj. Postand o intrebare sau un raspuns confirmati ca sunteti de acord cu termenii si conditiile site-ului.

Asociatia ALS | Termeni si conditii | ©2024 Edumedical

Rezultatele pot sa difere de la o persoana la alta. Opiniile medicilor, sfaturile si orice alte informatii disponibile pe acest site au scop informativ si educational. Ele nu pot substitui consultul medical direct si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale.