Termeni si conditii

Drepturi de autor

Toate marcile si siglele care apar in acest site apartin posesorilor de drept. Inafara cazurilor in care obiectele sunt identificate cu “NEPROTEJAT DE DREPTURI DE AUTOR”, continutul acestui site apartine Data Center Solutions.

Data Center Solutions nu autorizeaza copierea documentelor si materialelor publicate pe acest site sau folosirea lor in alte scopuri decat cele expres mentionate, de ordin educational si adresate numai catre utilizatorii inregistrati. Este interzisa reproducerea partiala sau totala a continutului, sub orice forma in alte conditii decit cele din acest capitol.

Aceasta permisiune nu va va da dreptul la incorporarea materialului sau a unei parti din el in alt material sau publicatie, in format tiparit sau electronic sau in orice alt format.

Nu este permisa copierea sau transmiterea continutului acestui site in format electronic sau in oricare alt format. Nu este permisa modificarea continutului acestui site. Daca doriti sa folositi continutul site-ului, va rugam sa ne contactati prin formularul de contact pentru acordarea acestor drepturi.

Anumite material disponibile pe acest site pot contine notificari de drepturi de autor specifice materialului respectiv. Nicio notificare de acest fel nu va putea fi folosita pentru a conferi in mod direct sau indirect drepturi de orice fel asupra materialelor respective.

Fie ca este specificat sau nu, marcile inregistrate, arcile de servicii sau logo-urile care apar pe acest site snt proprietatea proprietarilor lor in drept. Data Center Solutions nu pretinde proprietatea sau afilierea cu marcile inregistrate ale unei terte parti, in cazul in care acestea apar pe site.

Nici o garantie

Acest site este controlat si operat de Data Center Solutions. Data Center Solution nu isi asuma nicio responsabilitate asupra continutului materialelor in site.

Materialele de pe acest site sunt prorietatea autorilor lor, asa cum acestia au declarat si asa cum acestea apar pe acest site.

ACESTE MATERIALE SUNT FURNIZATE IN STAREA LOR CURENTA, FARA GARANTII DE NICI UN FEL EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FARA LIMITARE, GARANTII ASUPRA CALITATII DE PROPRIETAR AL MATERIALELOR POSTATE, CONTINUTULUI MEDICAL, ADECVARII LA UN SCOP SPECIFIC. IN MOD EXPRES MATERIALELE DIN SITE NU CONFERA INFORMATII PENTRU MEDICATIE SAU AUTOMEDICATIE , PENTRU DIAGNOZA SAU AUTODIAGNOZA.

Data Center Solutions nu ofera garantii asupra acuratetei, completitudinii informatiilor, texte sau grafice, link-urilor sau alor elemente continute in acestea.

Acest website a fost creat pentru furnizarea de informatii stiintiifice si de educatie medicala pentru profesionistii care activeaza in domeniul medical.

Folosirea site-ului www.edumedical.ro se face pe riscul utilizatorului. Data Center Solutions nu va fi responsabil pentru nicio paguba directa sau indirecta, rezultata din culpa sau cu intentie, inclusiv dar fara a se limita la greseli de diagnostic, de medicatie, pagube materiale, pagube morale, pierderi material, de reputatie, de imagine sau alte forme de pagube care ar putea rezulta din informatiile de pe acest site.

Informatiile de pe acest site pot fi modificate in timp fara notificare prealabila si nu reprezinta o promisiune din partea Data Center Solutions.

Data Center Solutions nu isi asuma responsibilitatea pentru infectarea cu virusi ca urmare a accesarii materialelor audio, video sau text de pe acest site.

Log-uri

Data Center Solutions retine informatiile de tip Log pentru a diagnostic eventuale probleme hardware sau software ale serverelor pe care ruleaza aplicatia, pentru a putea face comparatii cu rapoartele sumarizante. Aceste inregistrari vor fi disponibile Colegiului Medicilor din Romania si sponsorului proiectului, la cerere pentru a fi auditate. De asemeni sunt folosite cookies pentru a livra utilizatorilor continut specific sau pentru alte scopuri.

Adrese de email

In diferite locuri in site sunt formulare de contact care solicita introducerea unei adrese de email. Colectarea acestei adrese de email pentru utilizatorii neinregistrati este folosita pentru contact ulterior pe problemele pentru care am fost solicitati sau in alte scopuri.

Link-uri externe/ Conexiuni hipertext

Acest site contine legaturi catre alte site-uri, care sunt inafara controlului Data Center Solutions, care consideram ca sunt relevante in contextul respectiv. Daca accesati aceste site-uri, parasiti site-ul Data Center Solutions si veti navigasub alti termeni de utilizare, asa cum sunt definiti acestia in site-urile respective. Data Center Solutions nu este responsabilpentru politica de confidentialitate sau termenii de utilizare ale acestor site-uri.

FORMULAR DE INFORMARE SI CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea Comerciala  Data Center Solutions SRL (in cele ce urmează „Societatea”) respecta dreptul Dumneavoastră la protecţia datelor cu caracter personal si considera ca deţinerea si prelucrarea acestor date trebuie sa fie efectuata in deplina concordanta cu prevederile legale (Legea 677/2001[1]).

Prin urmare, in cele ce urmează, dorim sa va solicitam consimţământul pentru prelucrarea de către Societate a categoriilor de date personale mai jos menţionate precum si sa va informam cu privire la modul in care vom utiliza aceste date si drepturile pe care Dumneavoastră le deţineţi in conformitate cu legea.

Scopul prelucrării datelor personale privitoare la Dumneavoastră:

Datele personale furnizate de Dumneavoastră se vor utiliza in scopul participarii Dvs. la traininguri, conferinte, în vederea formarii profesionale continue pentru cadre medicale si farmacisti si in vederea informarii dvs. cu privire la aspecte legate de calitatea de cadru medical sau farmacist.

Categorii de date personale privitoare la Dumneavoastră prelucrate:

In scopul menţionat mai sus, sunteţi rugat sa completaţi câmpurile prevăzute in aceasta aplicaţie cu următoarele date: nume si prenume, adresa, e-mail, telefon mobil, profesie, loc de munca si adresa acestuia inclusiv telefon, specialitatea, cod de parafa.

Destinatarii datelor personale privitoare la Dumneavoastră:

Informaţiile furnizate de Dumneavoastră vor fi utilizate de Organizatorul / Operatorul trainingului sau conferintei, de entitatile abilitate sa administreze diplomele (cum ar fi Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor, ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI, Colegiul Medicilor Dentisti) şi societăţile farmaceutice care opereaza in România. In acest sens, Data Center Solutions SRL se obliga sa asigure constant un nivel corespunzător de protecţie a datelor cu caracter personal, respectând prevederile legale precum si masurile de securitate aplicabile.

Securitatea datelor personale privitoare la Dumneavoastră:

Data Center Solutions SRL va asigura masuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de Dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu prevederile Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002.

Drepturi de care beneficiaţi conform Legii nr. 677/2001:

  • dreptul de acces la date (de a obţine de la Data Center Solutions SRL la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele Dumneavoastră sunt sau nu prelucrate),
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor Dumneavoastră  incomplete sau inexacte),
  • dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi în asemenea scop, în conformitate cu art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată,
  • dreptul de a vă adresa justiţiei daca apreciaţi ca drepturile Dumneavoastră nu sunt respectate, etc. 
  • dreptul de a fi informat, în scris, prin intermediul documentelor prin care datele personale sunt colectate şi prin afişarea unei note informative pe pagina de web a operatorului cu privire la toate informaţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată,
  • dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale.

Pentru exercitarea oricăruia din drepturile Dumneavoastră mai sus indicate vă rugam sa va adresaţi cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Data Center Solutions SRL din Bucuresti, str. Elena Caragiani nr. 14, bloc 3I, Scara A, etaj 3, ap. 9.


[1] Legea 677/2001 se refera la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Informaţii care nu pot conduce la identificarea unei persoane

Data Center Solutions colectează de asemenea informaţii care nu pot conduce la identificarea unei persoane în format cumulativ pentru a înregistra date cum ar fi numărul total de vizitatori de pe fiecare pagină a website-ului nostru şi numele de domeniu al furnizorilor de internet al vizitatorilor site-urilor noastre. Folosim aceste informaţii, care rămân în format cumulativ, pentru a înţelege maniera în care vizitatorii utilizează site-urile noastre pentru a le putea aduce îmbunătăţiri . Putem dezvălui aceste informaţii altor terti . ÎN CADRUL ACESTUI PROCES NU SUNT DEZVĂLUITE INFORMAŢII CARE POT CONDUCE LA IDENTIFICAREA UNEI PERSOANE.

Folosirea informatiilor

Orice comunicare de la utilizatori ( altele decit informatiile personale), care sunt acoperite de confidentialitate, sunt tratate ca ne-confidentiale si ca nefiind proprietatea acestora. Astfel, in cazul in care cei care acceseaza documentele din acest site intervin cu intrebari, comentartii, etc. in legatura cu continutul unui material, aceste informatii vor fii considerate ca ne-confidentiale. Si proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligatie legata de aceste informatii, avind libertatea sa le reproduca / utilizeze public si distribuie.

Folosirea adreselor IP

O adresă IP (Internet Protocol) este un set de cifre care este alocat în mod automat computerului dvs atunci când vă logaţi la furnizorul dvs de internet sau prin reţeaua locală a organizaţiei dvs (local area network – LAN) sau wide area network (WAN). Serverele de web identifică în mod automat computerul dvs prin intermediul adresei de IP care vă este alocată în timpul sesiunii dvs online.

DCS sau alte terţe părţi care acţionează în numele său poate colecta adresele de IP în scopul administrării sistemelor şi pentru a audita utilizarea site-ului său. Vom folosi adresele IP pentru a identifica utilizatorii site-ului nostru atunci când considerăm necesar să instituim complianţa cu termenii de utilizare ai site-ul sau să ne protejăm serviciul, site-ul sau utilizatorii.

Cookies

DCS poate plasa un “cookie” în browserul computerului dvs. Acestea sunt fişiere mici în format text care ne furnizează informaţii despre frecvenţa cu care un utilizator accesează site-ul nostru şi modul în care îl utilizează. Acestea nu conţin informaţii care să conducă la identificarea unei persoane, dar, în cazul în care ne transmiteţi astfel de informaţii, de exemplu înregistrându-vă pe site-ul nostru, este posibil ca acestea să se coreleze cu informaţiile stocate în cookie.

Asociatia ALS | Termeni si conditii | ©2023 Edumedical

Rezultatele pot sa difere de la o persoana la alta. Opiniile medicilor, sfaturile si orice alte informatii disponibile pe acest site au scop informativ si educational. Ele nu pot substitui consultul medical direct si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale.