Asiguratii vor avea un acces mai facil la serviciile de medicina fizica si de reabilitare

Pachetul de servicii medicale de baza acordat in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cuprinde si consultatiile si serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare in cabinetul medical, incepand cu aprilie 2022.

Potrivit CNAS, a fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel incat sa asigure accesul asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana si minimum 5 zile pe saptamana, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilita prin negociere cu casele de asigurari de sanatate.

Guvernul a aprobat o Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la HG 696/2021, in scopul asigurarii accesului la servicii de medicina fizica si de reabilitare a asiguratilor din localitati sau zone deficitare pentru aceasta specialitate. Astfel, furnizorii de servicii de medicina fizica si de reabilitare si punctele de lucru ale acestora care se afla in localitati sau zone deficitare pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare isi pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe saptamana, si mai putin de 5 zile pe saptamana, pentru asigurarea accesului asiguratilor din aceste localitati/zone la procedurile specifice de medicina fizica si de reabilitare efectuate in baze de tratament.

Cum se acorda serviciile medicale de reabilitare/recuperare fizica?

Furnizorii autorizati pentru acordarea serviciilor de medicina fizica si reabilitare sunt : cabinete medicale, unitati sanitare ambulatorii de medicina fizica si de reabilitare, societati de turism balnear si de medicina fizica si de reabilitare, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica din structura spitalului.

Pentru asigurarea individualizarii serviciilor acordate in functie de necesitatile fiecarui pacient, serviciile medicale de medicina fizica si de reabilitare se acorda numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicina fizica si de reabilitare aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in functie de patologia specifica si afectiunile asociate ale asiguratului.

Toti potrivit CNAS, asiguratii pot beneficia de consultatii acordate de medicul de specialitate medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriul de specialitate, in baza biletelor de trimitere eliberate de catre medicii de familie sau de medicii cu alte specialitati din ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice, medicul de specialitate medicina fizica si de reabilitare eliberand pacientului un plan de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare.

Perioada pentru care se deconteaza procedurile

Perioada pentru care se deconteaza procedurile specifice de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat atat la copii cat si la adulti, cu exceptia copiilor 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrala, carora li se pot acorda proceduri medicale specifice de medicina fizica si de reabilitare pentru o perioada de maximum 42 de zile pe an/asigurat. In functie de afectiunea de baza, aceste perioade pot fi fractionate in doua fractiuni, la recomandarea medicului de specialitate medicina fizica si de reabilitare consemnata in Planul de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare.

De cate proceduri poate beneficia un asigurat

Seria de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament stabilita de medicul de specialitate medicina fizica si de reabilitare in Planul de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare, decontata pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament.

Pentru o serie de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare ce se desfasoara in bazele de tratament din statiunile balneoclimatice se deconteaza maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

Etichete: servicii de medicina fizica, reabilitare medicala, recuperare medicala

Adresati o INTREBARE/ Trimiteti un RASPUNS

Atentie, discutiile online nu inlocuiesc consultul de specialitate! Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj. Postand o intrebare sau un raspuns confirmati ca sunteti de acord cu termenii si conditiile site-ului.

Asociatia ALS | Termeni si conditii | ©2024 Edumedical

Rezultatele pot sa difere de la o persoana la alta. Opiniile medicilor, sfaturile si orice alte informatii disponibile pe acest site au scop informativ si educational. Ele nu pot substitui consultul medical direct si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale.